Liečba

Liečba skoliózy

Klasická liečba. 

V klasickej medicíne sa využívajú tri liečebné metódy. Ich výber záleží od viacerých faktorov, ako sú veľkosť a druh deformácie chrbtice, vek, pohlavie, pri mladistvých rastová rýchlosť, stupeň vývoja pohlavných znakov a iné. Prvou metódou je liečebná telesná výchova, nasleduje liečba korzetom so súčasnou liečebnou telesnou výchovou a pri neúspechu dvoch predchádzajúcich metód a pri jednoznačnej potrebe nasleduje operácia skoliózy.

Zobrazovacie metódy v zdravotníctve.

Utrazvukové vyšetrenie.

Pri tomto vyšetrení sú využívané ultrazvukové vlny, ktoré prechádzajú telom a odrážajú sa od jednotlivých orgánov. Odrazené vlny možno počítačovo previesť do formy obrazu. Metóda  je vhodná najmä na vyšetrovanie mäkkých častí – šliach, kĺbového púzdra, prítomnosť tekutiny atď.

RTG – Röntgenové vyšetrenie. 

Patrí medzi základné vyšetrovacie metódy a využíva sa na zobrazenie celého tela. Je založené na vlastnostiach žiarenia, ktoré preniká cez ľudské tkanivo. Výsledný tieňový obraz závisí od toho, ako tkanivá pohlcujú RTG žiarenie. Čím je absorpcia väčšia, tým je obraz svetlejší.

MR – magnetická rezonancia 

je vyšetrovacia metóda, využívajúca k zobrazeniu jednotlivých tkanív meranie zmien magnetických momentov atómových jadier. Metóda je populárna pre vysokú kvalitu obrazov bez použitia radiačného žiarenia (ktoré sa používa pri RTG, CT alebo v nukleárnej medicíne).

mag.rezonancia

Zatiaľ nie sú známe žiadne škodlivé účinky pre pacienta pri štandardných diagnostických vyšetreniach. Môžeme povedať, že MR je až na niekoľko výnimiek najcitlivejšou vyšetrovacou metódou pre posúdenie morfológie a patológie mäkkých tkanív, ako mozgu, miechy, svalov, šliach a kĺbov. Táto metóda spočíva v tom, že pacient si ľahne do veľkého supravodivého magnetu a tam je vystavený elektromagnetickému vlneniu. Ním sa aktivujú protóny atómov vodíka prítomné v tkanivách ľudského tela. Počítač premení signály na obrazy tkanív a orgánov. Celý proces je bezbolestný a  pomerne neškodný.

CT – počítačová tomografia.

 Táto metóda umožňuje robiť fotografie tela v zhruba pol centimetrových rezoch. Dodnes je veľmi často využívaná, patrí ku kľúčovým diagnostickým metódam. CT-vyšetrenie umožňuje zachytiť detaily s veľkosťou okolo 5 mm a tým, že dokáže ľudské telo zobraziť v jednotlivých vrstvách, pomáha odhaľovať ťažko zistiteľné vnútorné zmeny. Na rozdiel od MR je to výrazne lacnejšia forma zobrazovania.  CT-vyšetrenie kombinuje klasické röntgenové vyšetrenie s počítačovým vyhodnocovacím systémom. Samotný prístroj vyzerá ako tunel, ktorý je prepojený s počítačom, ktorý vyhodnocuje snímky z prístroja a skladá ich do jedného celku.

EMG – Elektromyografia.

Elektromyografia je vyšetrenie zachycujúce elektrickú aktivitu svalov. Overuje sa ich stav a správne nervové zásobovanie = inervácia. Ide v podstate o zisťovanie elektrických zmien vznikajúcich vo svalovom tkanive a nervových vláknach. Tieto zmeny je možno zachytiť ihlovými elektródami zavedenými pod povrch kože alebo povrchovými elektródami prilepenými na kožu. Informácia z kontaktných elektród alebo z EMG ihly sa spracuje v počítači a prevedie sa vo forme krivky na monitor počítača, respektíve vo forme zvukového signálu na reproduktory. Grafický záznam elektrických zmien vo svale sa nazýva elektromyogram. Prístroj, ktorým registrujeme nervové a svalové potenciály sa nazýva elektromyograf.

Aké faktory určujú liečbu skoliózy?

  •  vek pacienta
  •  kostný vek (zrenie kosti nie je vždy rovnaké ako biologický vek)
  •  stupeň zakrivenia
  •  umiestnenie krivky v chrbtici
  •  pohlavie pacienta
  •  krivka zhoršenia za určité obdobie
  •  pridružené symptómy, ako je bolesť chrbta alebo dýchacie problémy

V 90 percentách prípadov sú skoliotické krivky mierne a nevyžadujú aktívnu liečbu. Pri deťoch počas aktívneho rastu, je veľmi dôležité, aby boli sledované krivky zmien chrbtice a vykonávali sa periodické prehliadky podľa potreby. Zvýšenie deformity chrbtice je posudzované ortopédom, ktorý určí, či je v danom prípade potrebná aktívna liečba.

Možnosti liečby deformít chrbtice v klasickej medicíne.

Možnosti liečby skoliózy spadajú do nasledovných hlavných kategórií:

Rehabilitačná a podporná liečba.

Svalstvo chrbta sa dá pozitívne ovplyvniť rehabilitáciou a správnym cvičením . Pri menšom zakrivení, sa odporúča liečebný telocvik, zameraný na uvoľnenie a strečing skrátených svalov, posilnenie svalového korzetu, hlavne brušného a medzi lopatkového svalstva. Z klasických športov je vhodné najmä plávanie, bicykel a severská chôdza. Pri skolióze sa neodporúča vrcholový šport akéhokoľvek druhu, pretože veľmi jednostranne zaťažuje jednotlivé časti tela.

Pri výraznejších krivkách, resp. progresii stavu sa popri rehabilitácii a cvičení indikuje korzet. Tento je vo väčšine prípadov zhotovený z plastu na mieru podľa sadrového odliatku trupu pacienta a nosí sa podľa indikácie lekára. Ortéza / korzet / dokáže spomaliť progresiu a zhoršovanie skoliotickej krivky. Avšak dlhodobé a neopodstatnené nosenie podporného korzetu u pacientov so skoliózou v dobe rastu často vedie k vytvoreniu závažnej svalovej nerovnováhy. Svalová nerovnováha môže narušovať koordináciu pohybu a môže byť príčinou degeneratívnych zmien (protrúzia, hernia  medzistavcovej platničky, klinovité stavce, spinálna stenóza a pod). Liečba korzetom je  predpisovaná detským pacientom, ktorí ale veľmi neradi spolupracujú. Korzet je pomôcka, ktorá mechanicky koriguje deformitu chrbtice. Tento korzet je potrebné nosiť aj 24 hodín denne a preto býva traumou nielen pre deti, ale aj pre súcitiacich rodičov.

Chirurgická liečba.

Operačná metóda – kedy je čas na operáciu?

Pri plánovaní operačnej liečby, berie  lekár – neurochirurg do úvahy, aká ťažká je krivka postihnutého pacienta a kde v chrbtici sa vyskytuje. Vo všeobecnosti sa operácia odporúča, keď krivka zásadne presiahne 50 stupňov. Súčasná klasická medicína disponuje operačnými metodikami, ktoré vedia zakrivenie chrbtice pomerne úspešne korigovať. Jedným z častých výkonov mladistvých je operácia, pri ktorej sa implantujú rastúce tyče, ktoré umožňujú zakrivenie chrbtice čiastočne narovnať pri súčasnom nezabrzdení rastu postihnutého dieťaťa. Po technickej stránke sa dajú operovať aj tie najťažšie stavy, no dôležité býva to, aby sa deformity korigovali v rozumnej miere. Operačne je možné odstrániť aj 120 stupňovú skoliózu, ale obmedzenie predstavuje miecha, nervové štruktúry a cievy, ktoré ich vyživujú. Totiž pri ich prílišnom napnutí počas korekcie u ťažkej deformity by mohlo dôjsť k nezvratným neurologickým zmenám.

Operačnou liečbou je možné zasiahnuť v rôznych fázach vývoja chorej chrbtice, či už v dospelom, alebo adolescentnom veku. Pri operácii sa chrbtica napriamuje, vystužuje a rotuje pomocou skrutiek, háčikov a tyčí, ktoré sú ukotvené do zakrivených úsekov chrbtice. Tak sa dokáže krivka chrbtice zreteľne zlepšiť a spevniť. Skolióza sa najčastejšie operuje zo zadnej strany chrbtice  cez dlhý rez po celej dĺžke hrudnej chrbtice.

Hoci sa jednoznačne jedná o zákrok, ktorý má priniesť pacientovi úľavu, je potrebné si uvedomiť, že so sebou nesie aj riziká. V prvom rade je riziko v tom, že hoci sa na jednej strane chrbtica spevní, na druhej sa časti, ktoré sú nad a pod stabilizáciou stávajú rizikovejšími a napríklad v prípade pádu dochádza práve v týchto častiach chrbtice ku zlomeninám, či iným komplikáciám a bolestiam. Taktiež by každý mal vedieť, že skrutky, ktoré sa pri takejto operácií zavádzajú, zväčša nie sú žiadne maličké “šróbiky” a mať ich v tele celý život nie je vôbec ľahké. Prináša to so sebou nepríjemnosti, ako je doživotne obmedzená hybnosť, komplikácie s úsekom nad a pod stabilizáciou a život človeka a jeho pohybová aktivita je po operácii natrvalo obmedzená.

Je potrebné si uvedomiť, že operácia je vždy posledná a najrizikovejšia možnosť liečby a musí to byť v prípade jej aplikácie skutočne opodstatnená a jediná správna voľba.

 

ikona-sipka

Video : Operácia skoliózy.

operacia skoliozy

Alternatívna liečba skoliózy.

Pri alternatívnej liečbe sa používa viacero rôznych metód a prostriedkov, ktoré by mali smerovať k ústupu bolesti /ak je prítomná/, zlepšeniu hybnosti a celkovému uvoľneniu a vyrovnaniu postihnutej chrbtice.

V prípade alternatívnej liečby sa jedná najmä o masáže, Dornovu metódu, akupunktúru, akupresúru, kĺbovú výživu a iné.

Najzásadnejším prostriedkom na liečbu skoliózy je chiropraxia.

Skúsený terapeut po vyšetrení  a zhodnotení zdravotného stavu postupne uvoľňuje a dáva na najsprávnejšie možné miesto kĺby pohybového aparátu, ale hlavne stavce chrbtice v súlade s potrebou daného pacienta. Znalosť hierarchie a zapojenia ľudského tela umožňuje terapeutovi postupovať v súlade s platnými zákonmi, aby bola liečba skutočne úspešná. Ak sa podarí dať na správne miesto statiku celej chrbtice a panvu je takmer isté, že nastane väčšia alebo menšia pozitívna zmena v postavení chrbtice. Veľmi záleží na tom, aká je krivka skoliózy a takisto kde sa daná krivka nachádza, pretože ak je skolióza rozsiahla a presahuje 50 stupňov,  terapia môže mať len obmedzený účinok.

skolioza kontaktPri skolióze bedrovej časti chrbtice je úspešnosť vyrovnania krivky pomerne vysoká, ale ak je prítomná rotovaná skolióza typu “S“ je okamžitá účinnosť ošetrenia oveľa menšia. Veľmi dôležitá je v tomto prípade aj chiropraxia brucha – /uvoľnenie a umiestnenie vnútorných orgánov na správne miesto/. Táto má za následok hlavne harmonizáciu trávenia, metabolizmu a v prípade obličiek správne hospodárenie s minerálmi. Podľa celostnej medicíny sú obličky nadradené veľkým kĺbom, teda aj chrbtici, a je veľmi vhodné aby boli v poriadku.

Je múdre brať do úvahy fakt, že telo je jedna spojená nádoba a celostný prístup ku zdraviu je veľmi dôležitý. V prípade skoliózy, či už u dieťaťa alebo dospelého jedinca sa jedná o dlhodobý a chronický problém a pri jeho riešení  je potrebné byť patrične trpezlivý.

ikona-sipkaVideo : Postup pri ošetrení skoliózy

ja koxa

Pridaj komentár