Skolióza

Skolióza – čo to je? 

Slovo „skolióza“ je odvodené od gréckeho slova „skolios“, čo znamená „krivý, pokrivený“. Je  to chorobné vychýlenie chrbtice nabok. Toto vykrivenie je spojené s rotáciou a často aj s otáčaním tiel stavcov okolo dlhej osi na strane vykrivenia. Pri lekárskom vyšetrení je zakrivenie chrbtice merané v stupňoch podľa tzv. Cobbovho uhla. O skolióze hovoríme keď je zakrivenie chrbtice nad 10 stupňov. Deformita postihuje najmä ženy a ťažkou formou trpí asi 3 percentá populácie.

Príčina vzniku ochorenia.

Najčastejšie známe príčiny skoliózy sú:

 • dlhodobé blokové postavenie chrbtice, najmä ako dôsledok nesprávnej pozície panvy
 • degeneratívne ochorenia stavcov chrbtice
 • genetická dispozícia
 • detské choroby – rachitída, osteomalácia
 • dôsledok úrazu chrbtice alebo hrudníka
 • následok operácie hrudníka
 • súčasť iného ochorenia, napríklad Marfanovho syndrómu
 • skolióza sa vyvinie v maternici a je prítomná už pri narodení dieťaťa
 • skolióza ako následok svalovej dystrofie alebo mozgovej obrny

Viac ako 80% prípadov tohto ochorenia predstavuje neznáma príčina ochorenia, tzv. idiopatická skolióza. Väčšinou sa objavuje v detstve vo veku od 6-18 rokov.

Delenie skoliózy:

Skoliózu podľa možností liečenia delíme na:

 • funkčnú
 • štrukturálnu

funkčnej skoliózy je možné počas liečenia vrátiť aktívne chrbticu do správnej polohy, pretože jej poloha ešte nie je pevne fixovaná. V takýchto prípadoch do veľkej miery dokáže k náprave pomôcť najmä chiropraxia a po nej nasledujúce špeciálne cvičenia, napr. SM-systém.

Skolióza štrukturálna, teda fixovaná, je taká, kde možnosť návratu do správnych pozícií je pre chrbticu už takmer nemožná a v tomto prípade sa často pristupuje k operačnému zákroku.

Skolióza vo veku 6 až 18 rokov tvorí približne 80% všetkých prípadov ochorenia. V tomto vekovom rozpätí dochádza zvyčajne k rýchlemu rastu dieťaťa, čo je dôvod, prečo sledovanie krivky chrbtice v tejto fáze by malo byť dôsledné a rodič by mal mať prehľad  ako sa kostra dieťaťa vyvíja.

Delenie skoliózy podľa stupňa zakrivenia – Cobbova stupnica:

1. stupeň A do 10° /nepovažujeme za ochorenie/
1. stupeň B do 30°
2. stupeň do 60°
3. stupeň do 90°
4. stupeň nad 90°

Delenie skoliózy podľa miesta zakrivenia:

skolioza sklon

 • Hrudná skolióza je zakrivenie v strednej (hrudnej) časti chrbtice.
 • Bedrová skolióza je zakrivenie v dolnej (bedrovej) časti chrbtice.
 • Kompenzovaná skolióza je zakrivenie, ktoré zahŕňa stavce bedrovej aj hrudnej chrbtice.

Príznaky a priebeh ochorenia.

Skolióza najmä u dievčat, ale aj chlapcov vo veku od 8 – 14 rokov, má typický prejav, keď vyčnieva pravá zadná časť hrudníka a driek je vychýlený doľava. U dospievajúcich jedincov je krivka typická tým, že je predsunuté pravé plece, odstáva pravá lopatka, má vysunutý pravý bok a chrbtica je nielen vybočená do strany, ale aj pootočená okolo svojej osi. Častým prejavom skoliózy je stav, keď je jedno plece vyššie a niektorá lopatka vytŕča.

Príznaky skoliózy:

 • jedno rameno je vyššie ako druhé
 • v priečnej osi je nerovná panva a trup je vytočený do strany
 • vyčnieva jedna lopatka
 • chrbtica pri pohľade na dorzálne výbežky stavcov je vychýlená do strany /strán/
 • pri ťažších stavoch je často skrátený trup
 • pri ťažších stavoch sa objavujú poruchy vnútorných orgánov alebo dýchacie ťažkosti

Diagnostika ochorenia.

Diagnóza v lekárskej praxi je založená na fyzikálnom vyšetrení a zhotovení röntgenového snímku chrbtice. Lekár /ortopéd/ na základe snímky chrbtice stanoví stupeň a vážnosť skoliózy a  identifikuje odchýlky, prípadne ďalšie anomálie chrbtice.

dievca bolestObčas  sa stáva, že v útlom veku dieťaťa tento problém deformácie chrbtice môže ostať nepovšimnutý. Ak má dieťa dispozície na skoliózu a táto nie je odhalená včas, môže to mať veľmi ťažké následky na celý zdravotný stav dieťaťa až do ďalekej budúcnosti.  V niektorých prípadoch pri prudkom raste sa nežiadúca krivka zmení aj o 10 stupňov za 6 mesiacov. Vtedy dieťa doslova rastie do skoliózy, čiže výška sa nezvyšuje, ale iba sa kriví chrbát. Pri ťažkých skoliotických stavoch sa rebrá posúvajú, hrudník sa deformuje a mení svoj tvar. Orgány sa v stiesnených miestach zmenšujú a naopak v iných miestach chorobne rastú a pri ťažkých stavoch môže dochádzať až ku kolapsu týchto orgánov.

ikona-sipkaVideo : Diagnostika skoliózy doma.

sem príjde video

 

hyperkyfozaHyperkyfóza – guľatý chrbát.

Svoj vrchol má najčastejšie na úrovni 6 až 8 hrudného stavca. Je prejavom viacerých faktorov a ako aj skolióza máva často príčinu v nesprávnej polohe panvy a kostrče. Dôsledkom je nesprávne držanie tela s predkloneným hrudníkom (často ako kompenzácia driekovej hyperlordózy). Táto poloha je u postihnutých jedincov najrozšírenejšia. V tejto polohe však dochádza k oslabovaniu brušného svalstva a k jednostrannému zaťažovaniu platničiek, ktorých predná časť je stále stláčaná, zadná časť vyťahovaná a následkom je jednostranné opotrebovanie. Medzi hlavné príznaky patria odstávajúce lopatky, hlava v predklone, sploštený hrudník a dopredu stiahnuté plecia.

Hyperlordóza.

hyperlordozaJej prejavom je nadmerné prehnutie v drieku alebo v krčnej chrbtici. Vychýlenia chrbtice sú prirodzené a pre telo dôležité, pretože spĺňajú funkciu tlmenia otrasov. Ak však uhol zakrivenia priveľmi vzrastie, môže to spôsobovať problémy. V prípade že predozadné zakrivenie presiahne únosnú mieru hovoríme o hyperlordóze. Niekedy je abnormálne zakrivenie tak veľké, že sa začnú dotýkať a poškodzovať dorzálne výbežky stavcov a pri tomto nesprávnom uhle sa deformujú aj medzistavcové platničky. Vzniká aj väčšie riziko protrúzií a hernií týchto platničiek.

Vyrovnaná kyfóza a lordóza.

Sú to nedostatočné zakrivenia chrbtice. Človek má chrbticu rovnú ako „pravítko“- tzn.chýba prehnutie v drieku a väčšinou vyčnievajú obe lopatky.

Kedy a kde mám hľadať pomoc?

Keďže skolióza nevzniká zo dňa na deň, má každý, či už rodič dieťaťa, alebo dospelý jedinec, ktorý sa rozhodne tento problém riešiť, dostatok času na zváženie možností liečby. V prvom rade samozrejme každý navštívi lekára a minimálne skonzultuje daný stav, aby vedel aká je situácia s chrbticou. Potom nasleduje liečba podľa odporúčania lekára a uváženia pacienta, alebo rodiča postihnutého dieťaťa. Odporúčanie pre tých, ktorí majú záujem o skutočné riešenie daného stavu je navštíviť v prvom rade šikovného chiropraktika, ktorý odstráni funkčné blokácie chrbtice a panvy. Chiropraktické ošetrenie by malo skutočne predchádzať všetky ostatné terapie. Je veľmi dôležité, aby chrbtica a všetky kĺby boli uvoľnené, pretože až vtedy má význam  pokračovať v liečbe cvičením alebo rehabilitáciou. Dokonca aj prípadná operácia môže byť a skutočne aj je bezpečnejšia a úspešnejšia. Je skutočne na zváženie a je nesmierne dôležité vziať do úvahy všetky možnosti a efektivitu liečby, a vybrať tú správnu, aby to bola v danom stave a prípade tá najlepšia možná voľba.

cvic.skolioza 2

Môžeme sa vyhnúť, alebo predchádzať tomuto ochoreniu?

Zásadná vec pre každého jedinca je citlivosť k sebe samému a schopnosť správne zhodnotiť svoj zdravotný stav  na všetkých úrovniach. Aj pre rodiča, ktorý má choré dieťa  a vidí, že to nie je v poriadku je to náročná situácia.  Nastolenie zdravého životného štýlu, vyváženosť duchovných, duševných a fyzických  aktivít sú tou správnou cestou k  udržaniu zdravia. Správne športové aktivity, otužovanie a aktívny pobyt v prírode vedú k posilneniu energetiky tela a svalstva, čo priaznivo ovplyvňuje zdravotný stav a aj samotnú statiku chrbtice. Je podstatné udržiavať celú chrbticu v perfektnom stave, či už vhodným cvičením alebo samozrejme aj pravidelným chiropraktickým ošetrením.

Pridaj komentár